Daně

Legislativa v oblasti daní je výrazně dynamickým prostředím, které je díky častým změnám nepřehledné a obtížně čitelné. Prostřednictvím externího daňového poradce poskytujeme daňové poradenství a konzultace právnickým i fyzickým osobám včetně zpracování všech daňových přiznání jako je např.:

  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň silniční
  • Daň z nemovitostí
  • Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Mezi další vyhledávané služby patří:

  • Zastupování před správci daní
  • Průběžné aktivní daňové poradenství