Finance

Oblast financí je nedílnou součástí účetnictví a je provázána i s daňovou i mzdovou problematikou. Nabízíme:

  • Zpracování podnikatelských plánů
  • Analýzu finanční situace firmy
  • Zpracování podkladů pro banku při projednávání úvěrové angažovanosti včetně jednání s bankou v zastoupení klienta
  • Zpracování finančních výkazů pro řízení firmy společnosti podle dohodnuté specifikace
  • Kontrolu hospodaření
  • Zakládání nových společností