Mzdy

Vedení mzdové agendy zajišťujeme pro malé i velké organizace. Vykonáváme všechny zákonné povinnosti týkající se mezd včetně dalších doplňkových služeb. Standardní součástí vedení mzdové agendy je:

  • Zasílání výplatních lístků a platebních příkazů v papírové nebo elektronické podobě
  • Realizace platebních příkazů
  • Příprava a vyhotovení pracovních smluv, mzdových výměrů
  • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
  • Zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a českou správu sociálního zabezpečení
  • Vyhotovení mzdových a evidenčních listů
  • Roční zúčtování daně z příjmů
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou
  • Zastupování na úřadech

Mimo jiné zajištění školení BOZP a PO včetně kontrol dodržování předpisů, zpracování kompletní administrativy a evidence týkající se této problematiky. Zastupování před kontrolními úřady.