Zemědělské poradenství

Oblast zemědělství byla vždy důležitou, zábavnou, ale složitou činností.

Nabízíme:

  • Kompletní zpracování a evidenci živočišné a rostlinné výroby
  • Poskytujeme poradenství v oboru zemědělství pro malé i velké organizace
  • V případě ekologického zemědělství zajištění certifikátu BIO
  • Zastupování v případě kontrol na plnění ekologických podmínek
  • Zajištění veškeré administrativy související s evidencí vlastní či pronajaté zemědělské půdy
  • Zastupování při jednání např. se Státním zemědělským intervenčním fondem, Ministerstvem zemědělství a dalšími organizacemi
  • pomoc či zpracování žádostí při zpracování dotací v zemědělství