Účetnictví

Nabízíme kompletní zpracování účetnictví včetně zajištění souvisejících a podpůrných služeb. Součástí našich služeb je:

 • Příprava a sestavení účtové osnovy
 • Evidence přijatých a vydaných faktur
 • Vedení pokladní knihy
 • Denní import výpisů z účtů do softwaru
 • Sestavení knihy pohledávek a závazků
 • Příprava platebních příkazů (v papírové i elektronické podobě)
 • Realizace platebních příkazů
 • Sestavení dokladové inventury majetku
 • Vedení účetní evidence dle zákona o účetnictví a v souladu s postupy účtování
 • Dokladové inventury účetních účtů
 • Účetní závěrka
 • Zajištění auditu
 • Zpracování výkazů pro banky