Dotace

Legislativa v oblasti dotací je výrazně dynamickým prostředím, které je díky častým změnám nepřehledné a obtížně čitelné. Prostřednictvím našich či externích poradců poskytujeme poradenství a konzultace právnickým i fyzickým osobám včetně zpracování všech potřebných dokumentů k žádosti a dosažení dotace jako je např:

  • Vyhledávání dotačních příležitostí
  • Přihlášení se k jednotlivým dotačním programům
  • Podání žádosti
  • Zajištění zdárného vyřízení dotace
  • Kontrola plnění dotačních podmínek
  • Podání žádosti o platbu
  • Zastupování v případě kontrol na plnění dotačních podmínek